با صدور حکمی از سوی محمد حسن عاقل منش رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت، دبیر جدید این کمیسیون منصوب شد.

حرف تازه – با صدور حکمی از سوی محمد حسن عاقل منش رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر رشت، دبیر جدید این کمیسیون منصوب شد.

بر این اساس علیرضا قانع به عنوان دبیر جدید این کمیسیون فعالیت خواهد کرد.

در این راستا از تلاشهای چهار ساله علی محجوب دبیر سابق کمیسیون فرهنگی تجلیل به عمل آمد.