حرف تازه – موسسه آموزش عالی «تایمز» در ویرایش ۲۰۱۸ خود که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده، نام ۱۸ موسسه ایرانی را در فهرست مؤسسات برتر جهان منتشر کرده است. پایگاه رتبه‌بندی تایمز یکی از معتبرترین نظامهای رتبه‌بندی بین‌المللی است که دانشگاه‌های برتر جهان را هر ساله مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می دهد. نتایج […]

حرف تازه – موسسه آموزش عالی «تایمز» در ویرایش ۲۰۱۸ خود که در سال ۲۰۱۷ منتشر شده، نام ۱۸ موسسه ایرانی را در فهرست مؤسسات برتر جهان منتشر کرده است.

پایگاه رتبه‌بندی تایمز یکی از معتبرترین نظامهای رتبه‌بندی بین‌المللی است که دانشگاه‌های برتر جهان را هر ساله مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می دهد.
نتایج رتبه‌بندی سال ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ میلادی تایمز نشان از حضور شش دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، تبریز،گیلان، اصفهان، الزهرا و بیرجند برای نخستین بار در فهرست جهانی تایمز دارد که در این بین دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با نخستین حضور خود در رتبه‌بندی تایمز، به عنوان برترین دانشگاه کشور معرفی شد.
دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شریف، تبریز، تهران و علوم پزشکی تهران همگی با کسب رتبه در بازه ۸۰۰-۶۰۱ بعد از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رده دوم دانشگاه‌های برتر کشور قرار گرفتند. دانشگاه‌های مشهد، گیلان، اصفهان، شهید بهشتی، شیراز، دانشگاه‌های الزهرا، بیرجند، یزد و زنجان نیز از دیگر دانشگاه‌های کشور در رتبه‌بندی تایمز بوده‌اند.

دانشگاه های ایران در رتبه بندی سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ پایگاه رتبه بندی تایمز

دانشگاه

رتبه

دانشگاه

رتبه

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۳۵۰-۳۰۱

دانشگاه مشهد

۱۰۰۰-۸۰۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه گیلان

۱۰۰۰-۸۰۱

دانشگاه علم و صنعت ایران

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه اصفهان

۱۰۰۰-۸۰۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه شهید بهشتی

۱۰۰۰-۸۰۱

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه شیراز

۱۰۰۰-۸۰۱

دانشگاه صنعتی شریف

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه الزهرا

+۱۰۰۱

دانشگاه تبریز

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه بیرجند

+۱۰۰۱

دانشگاه تهران

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه یزد

+۱۰۰۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاه زنجان

+۱۰۰۱