در سالهای اخیر این قدر انتصابات عجیب و غریب و خارج ار عرف دیده و شنیده ایم که وقتی انتصابی را براساس شایستگی های اخلاقی و انسانی و شخصیتی و صد البته مدیریتی می بینیم سر از پا نمی شناسیم و نمی توانیم خوشحالی مان را پنهان کنیم.

حرف تازه – در سالهای اخیر این قدر انتصابات عجیب و غریب و خارج ار عرف دیده و شنیده ایم که وقتی انتصابی را براساس شایستگی های اخلاقی و انسانی و شخصیتی و صد البته مدیریتی می بینیم سر از پا نمی شناسیم و نمی توانیم خوشحالی مان را پنهان کنیم.

در روزگاری که مسوول ستاد انتخاباتی  بدون هیچ سابقه اجرایی یکشبه بخشدار می شود.نباید از انتصاب انسانی آزاده،اخلاق گرا،مدیر و مدبر و در عین حال جوان و پرانرژی،در راس سکان سازمان انتقال خون گیلان خوشحال باشیم؟

دکتر پاکدل را سالهاست که می شناسیم…از زمانی که مدیر مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان امیرالمومنین رشت بود و نجابت و مردمداری اش زبان زد عام و خاص بود و همکارانش نیز هنوز از خدمات و اخلاق مداریش به نیکی یاد می کنند…

پس از آن بود که با حضور دکتر یوسف زاده در راس علوم پزشکی گیلان،از توانایی های بالقوه این فرزند برومند گیلان در عرصه ی بزرگتری نیز استفاده شد و مدیر کلی حراست علوم پزشکی گیلان به وی سپرده شد و عملکرد او به نحوی بود که در عین حفظ پرستیژ حوزه ی کاری، محبوبیتی دو چندان در بین کارمندان علوم پزشکی گیلان که شامل مراکز بهداشت و مراکز درمانی هم میشد پیدا کرد. تا این روزها که با حضور دکتر پاکدل، روحی تازه در کالبد انتقال خون گیلان دمیده شده و خونی تازه به رگهای آن تزریق شده است.

این انتصاب شایسته را به فال نیک می گیریم و امیدواریم که شایسته سالاری در عین جوانگرایی در عرصه مدیران گیلان همچنان تداوم داشته باشد و از پتانسیل جوانان برومند دیار میرزا همچون دکتر پاکدل بیشتر و بهتر استفاده شود.

روزهای طلایی انتقال خون گیلان در راه است با مدیری اخلاق مدار، دلسوز و شایسته…