تی تی خبر (حرف تازه) : فاطمه شیرزاد در انتهای جلسه شورای شهر رشت در گفت و گو با گیل خبر در رابطه با لایحه انعقاد قرارداد با دانشگاه جهاد دانشگاهی ابراز داشت: لایحه ای که درباره مجوز انعقاد قرارداد با دانشگاه جهاد دانشگاهی بود در  بهمن سال گذشته وارد صحن شورا و  کمیسیون فرهنگی و […]

تی تی خبر (حرف تازه) : فاطمه شیرزاد در انتهای جلسه شورای شهر رشت در گفت و گو با گیل خبر در رابطه با لایحه انعقاد قرارداد با دانشگاه جهاد دانشگاهی ابراز داشت: لایحه ای که درباره مجوز انعقاد قرارداد با دانشگاه جهاد دانشگاهی بود در  بهمن سال گذشته وارد صحن شورا و  کمیسیون فرهنگی و  کمیسیون بودجه شدو در آن  قرار بود که قرارداد چاپ  و نشر  را در زمینه های چاپ بنر،  کتاب، جزوه، چاپ لیزری و چاپ بر روی اجسام سخت و … به این حوزه بسپارند. وی در ادامه گفت: ما در کمیسیون فرهنگی گفتیم که این مورد در حوزه روابط عمومی ها است و روابط عمومی ها مختار هستند که خودشان انتخاب کنند که با چه شرکتی کار کنند و این نباید به صورت لایحه می آمده ، مثل این می ماند که مثلا می خواهند چاپ بنر و جزوه را به شرکت های تیلیغاتی بسپارند و می توانستند با چند شرکت تبلیغاتی کار بکنند و در اینجا مختار هستند، از همین جهت ما نباید در شورا بگوئیم که با کدام شرکت کار بکنند. این در حوزه شهرداری است.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی شورا بیان داشت: ولی ما در کمیسیون فرهنگی بحث  کردیم که  روابط عمومی شهرداری مدیریت هزینه ، هزینه کرد و توزیع عادلانه خودشان را داشته باشند که باعث رقابت بین شرکت های تولیدی می شود. ما در کمیسیون این بحث را کردیم که مدیریت هزینه برای حوزه روابط عمومی الزامی است. وی افزود: در کمیسیون هم عرض کردم که چرا در پایان سال هیچ  انتشار عملکرد یک ساله شهرداری که در وظیفه روابط عمومی است انجام نشده که بیلان کاری هر روابط عمومی در پایان سال است، در حالی که  هزینه کردهای هزینه چاپ برای عملکرد یکسال شهرداری در مناطق صرف شد.

فاطمه شیرزاد در ادامه خاطرنشان کرد: به نظر می رسد  هزینه هایی که  بالای صد میلیون بوده  باید با جابجایی آن موافقت می کردند،  متاسفانه رئیس شورا خودشان لایحه را نخواندند و گفتند که ما گوش نمی دهیم،  خدمات این مبحث دو کد برای روابط عمومی می خواستند ، چون  هزینه آن انجام شده  است. وی در انتها تصریح کرد:  جهاد دانشگاهی می تواند در کنار سایر شرکت ها در این حوزه با شهرداری همکاری بکند که اکنون هم همین کار را می کند  و در انتشار جزوه و بنر جهاد دانشگاهی یکی از سازمان هایی است که در حال همکاری است.