رفتن به بالا

حرف تازه

تعداد اخبار امروز : 2 خبر


  • جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
  • الجمعة ۸ شوال ۱۴۳۹
  • 2018 Friday 22 June

حرف تازه – حدود یک ماه قبل بود که یک شهروند به نام خلیل اخوان در نامه ای درخواست ارائه تصاویری از مکاتبات شخصی و موارد مرتبط با موسسه غیرتجاری شفاف خبر دیلم، پایگاه خبری کاشف اسرار و… را بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات داشت. به گزارش حرف تازه به نقل از رشت […]

حرف تازه – حدود یک ماه قبل بود که یک شهروند به نام خلیل اخوان در نامه ای درخواست ارائه تصاویری از مکاتبات شخصی و موارد مرتبط با موسسه غیرتجاری شفاف خبر دیلم، پایگاه خبری کاشف اسرار و… را بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات داشت.

به گزارش حرف تازه به نقل از رشت ۲۰، بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مخاطب درخواست موظف است طی ۱۰ روز کاری پاسخ نامه را بدهد. موضوعی که در صورت عدم انجام بر اساس ماده ۲۲ همین قانون جرم تلقی شده و ارتکاب عمدی آن جزای نقدی از ۳۰۰هزار تا یک میلیون ریال را با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی به همراه خواهد داشت.

همچنین در بخش دیگری از این قانون به موضوع انفصال از خدمت نیز اشاره شده و بر اساس آن آمده است: ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﻳﻦ۵٧٠ ﺿﻤﻨﯽ ﺍﺯ ﺣﻖ ﺩﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ :ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺷﺨﺼﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﻭ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﻳﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺸــﺎﻏﻞ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺳــﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ، ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ، ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺴــﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳــﺖ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳــﯽ ﺍﺳﺖ .ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺎﺳــﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺿﻤﻨﯽ ﺩﺭ ﺑﻄﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ، ﺣﻖ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﯼ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺍﺳﺖ.

در این شرایط به نظر می رسد خطر انفصال از خدمت با توجه به عدم ارائه مدارک مقتضی در زمان قانونی بیش از پیش حامد اخوان، سرپرست معاونت برنامه ریزی شهرداری رشت را تهدید می کند.

اخبار مرتبط

نظرات

یادداشت ویژه

این روز را در تاریخ رشت ثبت کنید؛

۲۵ خرداد ۹۷، روز آزادی تماشای فوتبال با خانواده در کنار همشهریان + تصاویر

بهنیا ثابت رفتار - ۲۵ خرداد ۹۷ را باید در تاریخ رشت ثبت کرد؛ از آن روزهایی است که سالها بعد باید به تحلیل آن بنشینیم و از اثرات مطلوب اجتماعی و فرهنگی آن بنویسیم. روزی که مردان و زنان رشتی، کودکان و سالمندان، مسئولین سابق و فعلی، همه و همه با هر عقیده و سلیقه ای در پیاده راه مرکزی شهر کنار هم ایستادند و تیم ملی فوتبال کشورشان را تشویق کردند و از پیروزی دلچسب و دراماتیک ایران لذت بردند. در این روز بار دیگر جادوی مستطیل سبز اثر کرد و فوتبال عامل وحدت شد. این بار مردم رشت، نه برای بیان عقاید سیاسی خود بلکه برای یک رویداد ورزشی آمدند و اجتماع عظیمی را شکل دادند و به اثبات رساندند فوتبال نه تنها تهدید نیست بلکه یک فرصت بی مثال است. نشان دادند حضور مردان و زنان با فرهنگ رشتی در کنار یکدیگر در فضاهای ورزشی آسیب نیست و می تواند بر زخم کهنه فحاشی اقلیتی از جامعه در استادیوم های ورزشی مرهم باشد. ۲۵ خرداد ۹۷ روزی بود که آرزوی آزادی تماشای فوتبال با خانواده در فضای عمومی و در کنار همشهریان تحقق یافت و مادران و خواهران تک تک ما حق داشتند دلخوشی ساده فوتبال دیدن در فضایی عمومی و پرنشاط را تجربه کنند. روزی بود که اختلاف نظرهای سیاسی کنار گذاشته شد و مردم و مسئولین همه برای یک جشن ملی و غرور آفرین خود را آماده کردند.  شاید سال ها بعد زمانی که حضور خانواده های ما در استادیوم های فوتبال آزاد باشد از این روز بیشتر و به نیکی یاد شود و مردم ایران، رشت را یکی از پیشگامان فرهنگ سازی در جهت مهیا کردن فضای استادیوم های فوتبال برای ورود بانوان بنامند...    

آخرین اخبار