ورزش و جوانان لاهیجان در برهه های زمانی گوناگون، دستخوش تغییراتی شده که تاکنون نتوانسته است خود را آنطور که باید در سطح استانی ، نمایانده و مطرح نماید.

حرف تازه – ورزش و جوانان لاهیجان در برهه های زمانی گوناگون، دستخوش تغییراتی شده که تاکنون نتوانسته است خود را آنطور که باید در سطح استانی، نمایانده و مطرح نماید.

از دوران مدیریتی عادل هادیپور که که همزمان با آغاز دوران نمایندگی ذبیح نیکفر لیالستانی روی کار آمد و در طول یک سال و نیم حضور خود به عنوان رییس اداره ورزش و جوانان لاهیجان ، با تغییرات گسترده ای که در ریاست هیئت های ورزشی مد نظر یکی از مقامات مسئول به راه انداخت ، می توان او را نیز در زمره مدیران همراه با یک مقام مداخله جلو در امور دولتی بر شمرد.

پس از هادیپور که پیش از آن نیز به مدت ۳ سال در این شهرستان حضور داشته، دکتر ابوالفضل صادقی طی حکمی از سوی مسعود رهنما عهده دار این مسئولیت شد.

صادقی که انصافا در مدت زمان حضور خود ، با صبوری و متانت و البته اخلاق مداری اش توانسته بود نگاه ها را به سمت و سوی این اداره معطوف نماید ، اگر چه با بی مهری ها و از طرف دیگر فشار های بی سابقه ی همان گروه ، تیم یا جبهه روبرو می شد اما حمایت های احمدی، فرماندار سابق این شهرستان نقطه ی قوتی برای پیشبرد اهداف و توسعه امور ورزشی این شهرستان در سایه ی تدابیر دولتمردان تدبیر و امید تلقی می گردید.

پس از ارتقاء ابوالفضل صادقی به عنوان معاون مدیر کل ورزش جوانان گیلان ، و در حالیکه زمان مناسبی برای طرح مانور های سیاسی مداخله جویان در کمین نشسته فراهم آمد ، علی رغم کارشکنی های صورت گرفته و حتی یک نوبت بر هم زدن مراسم تودیع و معارفه ، رضا مودبی با اصرار مجموعه حامیان دولت و در راس آن جانبازی ، فرماندار وقت ، طی حکمی از سوی سر کار خانم بخشی سرپرست این نهاد ورزشی شد.

مودبی که در ابتدا خودش را موظف به اجرای سیاست های ورزشی دولتی در این مجموعه نشان می داد و تا زمانی هم به گفتار خود جامه ی عمل پوشانید، به یکباره اقداماتی را در اولویت کاری خود قرار داد که ادامه ی حضور وی در لاهیجان می توانست اتفاقات دیگری را رقم زده باشد و این شد که پس از برداشته شدن چتر حمایتی حامیان دیروزش ، او نیز نتوانست در طول دوران چند ماهه ی حضور خود به عنوان سرپرست ورزش و جوانان این شهرستان، رضایت مدیر کل محترم را برای ادامه ی روند مدیریتی اش جلب نماید .

و اما شاه محمدی که پیش از این نیز همچون هادیپور ، سابقه ی حضور نسبتا طولانی مدت در شهرستان لاهیجان را داشته ، پس از تعرفه ی خانم مدیر کل و موافقت فرماندار وقت ، برای مرتبه ی دوم به لاهیجان بازگشت .

او که انتظار می رفت تجربه ی تلخ دوران مدیریتی گذشته اش در لاهیجان را همواره مد نظر قرار دهد ، بنظر می رسد بار هم بدون هرگونه تغییراتی در رفتار و گفتمان و سیستم مدیریتی ، بنا را بر ادامه ی همان روند سابق در پیش گرفته است .

در اینجا روی سخن با سرکار خانم دکتر بخشی مدیر کل محترم ورزش و جوانان گیلان است که چگونه می توان فردی را پس عزل آنگونه ! برای شهرستان حائز اهمیت و بایسته ی توجهی چون لاهیجان تایید کرد ؟
اگر کارنامه ی مدیریتی شاهمحمدی در رشت ، می توانست نمره ی قبولی بگیرد چرا عزل ؟ و اگر نتوانسته بود چگونه است که صلاحیت وی ، این بار برای حضور در لاهیجان احراز می شود؟

شاه محمدی که با روند در پیش گرفته و در حالیکه ادامه ی حضور خود را در ید اراده ی مقام دیگری غیر از فرماندار محترم دولت و مجموعه ی فرمانداری تشخیص داده است ، دیگر نمی تواند مورد حمایت ادامه دار حامیان دیروز خود باشد.

گفتنی است شاید علت اصلی تغییرات پی در پی در مدیریت این اداره ، عدم به کارگیری و استفاده از مدیران جوانی است که می بایستی خود را متعهد و موظف به همراهی با فرامین استاندار محترم و رهنمود های مقام مافوق استانی خود بدانند و برای تغییر جایگاه افراد سیاسی در راس هیئت های ورزشی اقدام عملی نمایند.

علی ای حال از مدیر کل محترم ورزش و جوانان گیلان که همواره دغدغه ی حامیان دولت و از طرفی مخالفان دخالت سیاسیون در عرصه ورزش را به دیده ی منت نهاده ، انتظار می رود با تدبیر خود ، ورزش و جوانان لاهیجان را از به قهقرا رفتن بیش از پیش آن نجات دهند.

این در حالیست که از میان نیروهای ستادی این اداره کل ، می توان بهترین ها را جایگزین مدیران ضعیف اینچنینی نمود.

  • منبع خبر : گیل و دیلم