نیما حسینی از خبرنگاران استان گیلان در پی مواضع اخیر برخی نمایندگان در مقابل مصطفی سالاری استاندار گیلان در یادداشتی به حمایت از انتصاب های استاندار در استفاده از جوانان و بانوان پرداخت.

حرف تازه – نیما حسینی در پی مواضع اخیر برخی نمایندگان در برابر استاندار گیلان در یادداشتی نوشت:

نقد یک طرفه ممنوع!!
نقد باید واقع بینانه و منصفانه باشد !!!
جناب آقای محمود شکری نماینده محترم مردم تالش ، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی
در این مدت استان گیلان به دلیل رویکرد استاندار گیلان دکتر سالاری در بحث استفاده از جوانان و بانوان در رتبه نخست کشور وجود دارد و این انتصابات قابل تقدیر است نه توهین و از حضرتعالی نیز انتظار میرود ضمن تعامل با مدیران ارشد دولت و استان بتوانید نقش محوری و اساسی تری در پیگیری مطالبات مردم داشته باشید و چاره ای برای بهبود وضعیت بیاندیشید .

نمیشود که تمام مشکلات استان را به استاندار ربط داد، پس وظیفه نماینده مجلس چیست ؟

آیا نقدهایی را که نسبت به شما وجود دارد قبول دارید؟ چه در دولت قبلی که شما با دولت همسو بودید و چه در این دولت که منتقد هستید ؟؟؟

جنای آقای محمود شکری اجازه دهید استاندار گیلان نیز از حضرتعالی انتقاد کند یا بپرسد در زمانی که شما نماینده تالش شدید تا بحال کدام یک از شرکت ها ، کارخانه ها و سدها در حال فعالیت هستند و پرسنل های آن اعتصاب نکرده اند ؟؟؟

بگذارید بپرسند که برای جوانان چه کرده اید ؟؟

آیا به قول های خود عمل کرده اید ؟
آیا تالش استان شد ؟؟!!

جناب آقای محمود شکری نماینده محترم مردم تالش ، رضوانشهر ،ماسال لطفا مخالفت های حزبی خود را کنار بگذارید ، دیگر تحملی برای شنیدن پرخاشگری و ایجاد تنش بین مسئولین و نماینده وجود ندارد.

چرا از پتانسیل های استان گیلان همانند دکتر نوبخت استفاده نمیشود ؟؟

چرا انتقادات در یک فضای دوستانه و آرام انجام نمیشود ؟؟؟

انتصاب های اخیر استاندار جوان گیلان در سطح استان و کل کشور بی نظیر بود ، انتصاب جوانان و بانوانی که از سرمایه همین استان هستند نتیجه بخش بود و مورد رضایت مردم واقع شده است .

ایستادگی استاندار جوان و کاردان گیلان در برابر انتصاب های تحمیلی مخالفین دولت کاملا منطقی و واقع بینانه است و نباید برای این کار به استاندار خرده گرفت .
جناب آقای محمود شکری ما در جامعه ای زندگی می کنیم که دشمنان ما زیاد هستند و باید اتحاد نظر داشته باشیم و سعی نکنیم که همدیگر را به دلیل دیدگاه های حزبی کنار بزنیم .