رانندگان استیجاری شهرداری رشت حالا 4 ماه است که حقوقشان پرداخت نشده و به نظر می رسد از این پس تنها نیروهای رفت و روب و فضای سبز نیستند که با چنین مشکلاتی ماهها دست و پنجه نرم می کنند بلکه برخی از اقشار دیگر نیز باید به لطف حضور حاج محمدی و حمایت بخشی از شورانشینان ساعت ها برای شورا و شهرداری وقت بگذارند اما خبری از حقوق و بیمه آنها نباشد.

اختصاصی حرف تازه – شهرداری رشت در سال های اخیر با مشکلات عدیده مالی مواجه شده و بارها در پرداخت حقوق کارکنان خود ناتوان نشان داده و این بار نوبت به تعویق انداختن حقوق رانندگان استیجاری رسیده است.

در ماه های اخیر با روی کار آمدن ناصر حاج محمدی، نه تنها پروژه های بزرگ عمرانی شهر رشت در حالت تعطیل و نیمه تعطیل قرار دارد بلکه حتی حقوق کارکنان برخی بخش های این نهاد عریض و طویل نیز به موقع پرداخت نمی شود.

در شرایطی که جمعیت بالای کارکنان شهرداری رشت، زندگی بخش قابل توجهی از شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد و در نتیجه تبعات اجتماعی گسنرده و نارضایتی های عمومی را در پی خواهد داشت اما ظاهرا شهردار غیربومی رشت بی تفاوت از کنار اینگونه مسائل عبور می کند.

حاج محمدی که بعد از ماجرای کتابخوانی نمادین در تاکسی و ژست های همراه با عینک آفتابی و همچنین رهن ۹۵۰ میلیون تومانی منزل مسکونی به شدت از لحاظ محبوبیت در شرایط متزلزلی قرار گرفته و از سوی دیگر با اولتیماتوم مردم سراوان مبنی بر رفع مشکل ۳۵ ساله انباشت زباله تا یکم آذرماه مواجه شده است، حالا حتی در میان کارکنان شهرداری نیز چهره محبوبی نیست و شاید بخشی از پرسنل این مجموعه نیز همچون بسیاری از شهروندان برای خداحافظی این مدیر کم اثر لحظه شماری می کنند.

رانندگان استیجاری شهرداری رشت حالا ۴ ماه است که حقوقشان پرداخت نشده و به نظر می رسد از این پس تنها نیروهای رفت و روب و فضای سبز نیستند که با چنین مشکلاتی ماهها دست و پنجه نرم می کنند بلکه برخی از اقشار دیگر نیز باید به لطف حضور حاج محمدی و حمایت بخشی از شورانشینان مدعی اما کم اثر، ساعت ها برای شورا و شهرداری وقت بگذارند اما خبری از حقوق و بیمه آنها نباشد.

باید منتظر باشیم و ببینیم سرانجام چه زمانی این مشکلات از شهرداری رشت رخت بر می بندد…