نوزدهمین کنگره سراسری مجمع نیروهای خط امام با انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی و هیات بازرسی به پایان رسید.

حرف تازه – نوزدهمین کنگره سراسری مجمع نیروهای خط امام برگزار شد و اعضای شورای مرکزی برگزیده شدند.

در این کنگره که با شعار مشارکت پایدار، جامعه امیدوار، ایران با اقتدار برگزار شد بیش از ۳۵۰ عضو این تشکل از سراسر کشور حضور داشتند.

در پایان نوزدهمین کنگره سراسری مجمع نیروهای خط امام، آقایان حجت الاسلام والمسلمین سیدهادی خامنه ای، اسفندیار تاجمیری، اسحاق راستی، خلیل قویدل، محمدرضا اکبری، مظفر علیزاده، رحمان بابایی،حمیدقزوینی، عبدالحمیدناصری پور، محمدرضاکمالی، مهرزاد صدقیانی، هادی غفاری، محمدصباغیان و داور نظری و خانم زهراصفیاری به عنوان اعضای شورای مرکزی این تشکل برگزیده شدند.

همچنین علی سوادکوهی، آرمان متین و رضا سلیمان نوری هم به عنوان هیات بازرسی براساس آرای اعضای مجمع عمومی این تشکل انتخاب شدند.

شایان ذکر است اسحاق راستی دبیری این مجمع در گیلان را بر عهده دارد.