حضور مسئولین شهری لاهیجان در مراسم یادبود پدر دادستان این شهرستان به روایت تصویر

حرف تازه – حضور مسئولین شهری لاهیجان در مراسم یادبود پدر دادستان این شهرستان به روایت تصویر: