حضور مدیران شهری لاهیجان در ویژه برنامه سالروز آزادسازی خرمشهر به روایت تصویر

حرف تازه – حضور مدیران شهری لاهیجان در ویژه برنامه سالروز آزادسازی خرمشهر: