حامد عبدالهی شهردار منتخب با همراهی جمعی از خانواده های شهدا و اعضای شورای اسلامی کلانشهر رشت صبح امروز در مزار شهدای شهر رشت حضور یافت تا با آرمان های شهدا تجدید میثاق نماید.

حرف تازه – حامد عبدالهی شهردار منتخب با همراهی جمعی از خانواده های شهدا و اعضای شورای اسلامی کلانشهر رشت صبح امروز در مزار شهدای شهر رشت حضور یافت تا با آرمان های شهدا تجدید میثاق نماید.

علوی، رمضانپور، حاجی پور، عاقل منش، زاهد، جذب، علیپور، موسوی روزان و جمعی از خانواده های شهدا و مدیران شهرداری در این مراسم حضور داشتند.

  • منبع خبر : رشت 20