شنیده های موثق حرف تازه حاکی از آن است سید امیرحسین علوی رئیس شورای اسلامی شهر رشت به همراه ناصر حاج محمدی در وزارت کشور دیده شده و پیگیر تسریع روند بررسی صلاحیت شهردار منتخب است.

اختصاصی حرف تازه – شنیده های موثق حرف تازه حاکی از آن است سید امیرحسین علوی رئیس شورای اسلامی شهر رشت به همراه ناصر حاج محمدی در وزارت کشور دیده شده و پیگیر تسریع روند بررسی صلاحیت شهردار منتخب است.

بر این اساس علوی، که به احتمال فراوان برای حضور در انتخابات آتی مجلس از ادامه حضور در شورای شهر رشت استعفا خواهد داد، در روزهای پایانی حضور خود مجدانه پیگیر تسریع روند بررسی صلاحیت شهردار منتخب رشت شده تا این شهر پس از ماه ها بلاتکلیفی در روزهای آینده شهردار خود را به طور رسمی بشناسد.

این در حالی است که پیش از این در برخی محافل ناصر حاج محمدی به عنوان گزینه مطلوب طیف شش نفره (رمضانپور، حاجی پور، زاهد، عبدالهی، جذب و علیپور) و محمدحسن عاقل منش معرفی می شد و اقدام سید امیرحسین علوی برای صلاحیت حاج محمدی را میتوان گام مثبت رئیس شورا برای خروج از بلاتکلیفی و تعیین تکلیف هرچه سریعتر شهردار منتخب رشت دانست و علاوه بر آن شاید بتوان نشان از هوش سیاسی بالای وی برشمرد که در ظاهر طیف دیگری از شورا پیروز ماراتن ده ماهه انتخاب شهردار باشد و در عمل نتیجه نسبتا دلخواه رئیس شورا رقم خورده باشد.

حالا باید منتظر بمانیم تا ببینیم سرانجام تکلیف چهارمین منتخب شورای شهر رشت پس از مسعود نصرتی چه خواهد شد.