شهردار منتخب اعضای شورای شهر کوچصفهان دیروز رسما شهردار شد.

حرف تازه – در جلسه انتخاب شهردار کوچصفهان که در ۷شهریور برگزار شد حامد حیدری به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

روز گذشته حامد حیدری رسما بر کرسی شهرداری نشست.

وی ۵ رای از اعضای شورای شهر کوچصفهان به دست آورده بود.

عضو هیأت مدیره جمعیت هلال احمر استان گیلان، رئیس اسبق کمیسیون تخصصی شرح و ظایف شورای عالی جمعیت هلال احمر کشور و مدیر اجرایی مرکز ارتباطات بین المللی دانشگاهی ACOAC از جمله سوابق شهردار جدید کوچصفهان است.