کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رییس جمهور، خبر منتشر شده در خصوص قهر اسحاق جهانگیری را تکذیب کرد.

حرف تازه – کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رییس جمهور، خبر منتشر شده در خصوص قهر اسحاق جهانگیری را تکذیب کرد.

او با اعلام اینکه جهانگیری هم اکنون در جلسه هیئت دولت است گفت: برخی رسانه ها مدعی شده اند پس از اظهارات تند روحانی خطاب به جهانگیری در جلسه روز شنبه، معاون اول رئیس جمهور با دولت قهر کرده و در محل کار حاضر نشده است.