حضور مسعود کاظمی شهردار لاهیجان در جلسه شورای اداری شهرستان لاهیجان

حرف تازه – حضور مسعود کاظمی شهردار لاهیجان در جلسه شورای اداری شهرستان لاهیجان: