جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری لاهیجان برای آمادگی مقابله با بارش شدید باران به روایت تصویر

حرف تازه – جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری لاهیجان برای آمادگی مقابله با بارش شدید باران به روایت تصویر: