جشن گلریزان زندانیان دیه غیرعمد در تالار ناسیونال لاهیجان برگزار شد.

حرف تازه – جشن گلریزان زندانیان دیه غیرعمد در تالار ناسیونال لاهیجان برگزار شد.