طی حکمی از سوی محمد مهدی سعیدی رئیس انجمن وودبال، سید رضا ثابت قدم رئیس کمیته وودبال گیلان شد.

حرف تازه – طی حکمی از سوی محمد مهدی سعیدی رئیس انجمن وودبال، سید رضا ثابت قدم رئیس کمیته وودبال گیلان شد.

متن حکم صادر شده بدین شرح است:

با سلام

احتراما، بنا بر پیشنهاد ریاست محترم هیات گلف استان گیلان بموجب این ابلاغ بعنوان رئیس کمیته وودبال استان منصوب می گردید.

امید است در راستای توسعه این رشته ورزشی در آن استان اهتمام ورزیده و مراتب همکاری و تعامل این انجمن با هیات گلف استان بر اساس آیین نامه و قوانین مربوطه صورت پذیرد.

موفقیت روزافزون جنابعالی را از خداوند منان خواستارم.

محمد مهدی سعیدی رئیس انجمن وودبال

شایان ذکر است سید رضا ثابت قدم از فعالین عرصه رسانه در استان گیلان به شمار می رود.