برخی منابع از فیلترینگ اینستاگرام به نقل از معاون اول دادستان کل کشور خبر داده بودند که در نهایت این شایعه تکذیب شد.

حرف تازه – شایعه فیلترینگ اینستاگرام تکذیب شد.

طی ساعات گذشته برخی منابع نامشخص نقل قولی مجعول را از طرف معاون اول دادستان کل کشور در مورد فیلترینگ اینستاگرام منتشر کرده‌اند.

این در حالی است که حجت الاسلام #منتظری در حال حاضر معاون اول ندارد و چنین جمله‌ای نیز از ناحیه سایر معاونین بیان نشده است.