روز یکشنبه در حالی که به 17 مرداد روز خبرنگار نزدیک می شویم به دعوت روابط عمومی برق منطقه ای گیلان خبرنگاران با حضور در جلسه با برخورد سلیقه ای و ادبیات نامناسب روابط عمومی سازمان مربوطه روبرو شدند.

حرف تازه – روز یکشنبه در حالی که به ۱۷ مرداد روز خبرنگار نزدیک می شویم به دعوت روابط عمومی برق منطقه ای گیلان خبرنگاران با حضور در جلسه با برخورد سلیقه ای و ادبیات نامناسب روابط عمومی سازمان مربوطه روبرو شدند.

در ابتدای هفته جاری بنا به اعلام روابط عمومی برق منطقه ای گیلان جمعی از خبرنگاران برای پوشش خبری در مکان برگزاری جلسه حضور پیدا کردند و در کمال تعجب و حیرت پس از اتمام جلسه، خبرنگاران به هنگام توزیع هدیه ای ناچیز آن هم به واسطه زحمات یکساله، با لحن مغرضانه روابط عمومی برق منطقه ای گیلان روبرو شدند.

هر چند اصحاب رسانه مدتهاست که به این رفتار مغرضانه، سلیقه ای و به دور از اخلاق حرفه ای برخی از مدیران روابط عمومی سازمانها و ادارات عادت کرده اند اما ای کاش روزی به نام روز خبرنگار نیز وجود نداشت تا ما شاهد چنین مراسم های بی سرو ته و از هم گسیخته ای که منشاء توهین به خبرنگاران است نباشیم.

اگرچه اقداماتی اینگونه نمی تواند تاثیری بر روحیه آزاد اندیشی و رسالت اطلاع رسانی خبرنگاران داشته باشد اما در خصوص حرکت روابط عمومی سازمان مذکور تنها میتوان به این نتیجه رسید که برق منطقه ای گیلان با توجه به انتقادات اخیربرخی از رسانه ها در خصوص قطعی مکرر برق و عدم پاسخگویی مدیران مربوطه به جای رفع ایرادات و انتقادات با توسل به چنین رفتارهایی در مقام پاسخگویی به رسانه های منتقد برآمد.

 

  • منبع خبر : رشت پرس