در چند روز گذشته کارنامه تحصیلی دوره کارشناسی شهردار رشت در شبکه های اجتماعی باز نشر شده است که حاکی از آن است که ایشان طی ۵ سال با معدل ۱۱٫۶۱ در رشته مهندسی عمران فارغ التحصیل شده اند. نصرتی بعد از کارشناسی، دوره ارشد خودش را در رشته مدیریت دولتی در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی گذراند و بعد دکترای شهرسازی خود را با گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری پشت سر گذاشت.

حرف تازه – در چند روز گذشته کارنامه تحصیلی دوره کارشناسی شهردار رشت در شبکه های اجتماعی باز نشر شده است که حاکی از آن است که ایشان طی ۵ سال با معدل ۱۱٫۶۱ در رشته مهندسی عمران فارغ التحصیل شده اند. نصرتی بعد از کارشناسی، دوره ارشد خودش را در رشته مدیریت دولتی در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی گذراند و بعد دکترای شهرسازی خود را با گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری پشت سر گذاشت.

البته که در نظام مدیریتی تحصیلات و معدل و حتی طولانی شدن دوره تحصیلی اولویت اصلی محسوب نمی شود و نباید بر فرض شاگرد اول یا آخر بودن فردی را ارزیابی کلی کرد. هرچند این امر بی تاثیر نیست و بستگی به هوش و شخصیت هر مقام مسئول دارد. برای همین باید امیدوار بود که طول دوره پروژه های عمرانی شهرداری به مانند دوره پنجساله کارشناسی ایشان طولانی نشود. همین طور کیفیت این پروژه ها نیز به مانند معدل ایشان نباشد. به هر صورت باید توجه داشت که رشت با توجه به عقب ماندگی های قبلی معدلش در حد همین نمره کارشناسی شهردار رشت است و نیازمند توسعه بیشتر و چابکی و سرعت کار مدیرانش است، اگر این مسائل حل شود برای مردم فرقی نمی کند که ایشان با معدل ۲۰ فارغ التحصیل شده یا با تک ماده و قبل از در نظر گرفتن معدل ۱۲ برای قبولی!

  • منبع خبر : گیل خبر