رفتن به بالا

حرف تازه

تعداد اخبار امروز : 1 خبر


  • جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷
  • الجمعة ۱۰ رمضان ۱۴۳۹
  • 2018 Friday 25 May

حرف تازه – نشست بررسی ظرفیت ها و چالش های دیپلماسی شهری کلانشهرهای ایران با هدف تحلیل و بررسی رقابت پذیری شهرها و نقش دیپلماسی شهری، شهرها و پتانسیل بازیگری و تاثیرگذاری آنها در عرصه بین الملل ، وضع موجود و چالشهای پیش رو در ساختار و تشکیلات شهرداری ها و ضوابط و قوانین بالادستی […]

حرف تازه – نشست بررسی ظرفیت ها و چالش های دیپلماسی شهری کلانشهرهای ایران با هدف تحلیل و بررسی رقابت پذیری شهرها و نقش دیپلماسی شهری، شهرها و پتانسیل بازیگری و تاثیرگذاری آنها در عرصه بین الملل ، وضع موجود و چالشهای پیش رو در ساختار و تشکیلات شهرداری ها و ضوابط و قوانین بالادستی و بررسی راهکارهای مقابله با چالشها و تشکیلات و ساختار شهرداری ها و افق پیش رو در مشهد با حضور دکتر داریوش صولت مشاور وزارت امور خارجه و نیز معاونان برنامه ریزی شهرداران کلانشهرهای کشور برگزار شد.

فاطمه قدیمی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با بیان اینکه تاثیر گذاری در عرصه دیپلماسی شهری در شبکه جهانی برای شهرهای ایرانی از ۳ سال پیش شروع شده است اظهار داشت: تا قبل از آن شهرها براساس تقسیم دیدگاهها و استراتژی ها اقدام به ثبت و انتخاب عناوین و استراتژی می کردند.

مدیر برنامه های یونسکو در شهر خلاق رشت با اشاره به گسترش همکاری هایی در حوزه های چندجانبه افزود: تجربه نشان داده که همکاری های دوجانبه به دلیل عدم وجود استراتژی مشخص کشوری به نتیجه مثبت و موثر دست نیافته است و در زیر ساختهای توسعه و سایر امور مرتبط تاثیرگذاری مطلوب نداشته است.

قدیمی در همین رابطه گفت: نهایتاً با توجه به آنچه گفته شد شبکه هایی در زیر مجموعه های سازمانهای بین الملل برای نقش آفرینی و ارتباط بیشتر شهرها باهم شکل گرفت.

وی با این توضیح که این شبکه ها عمدتاً در آژانسهای بین المللی برای نقش آفرینی های جهانی پیش بینی شده است تصریح کرد: مهم ترین آژانس بین المللی که در این حوزه نقش آفرینی می کند آژانس علمی، فرهنگی ، آموزشی ملل متحد یونسکو است.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با اشاره به شبکه شهرهای خلاق و یادگیرنده اظهار داشت: شهرهای ایرانی در این دو شبکه ثبت شده اند در شبکه شهرهای یادگیرنده چهار شهر از ایران عضو هستند .

قدیمی تصریح کرد: شبکه شهرهای خلاق و یادگیرنده براساس پروتکل های بین الملل به دو موضوع می پردازند که این موضوعات در باب توسعه شهری براساس اهداف توسعه پایدار در مسیر عضویت شبکه و تعامل ارتباطات و اطلاعات پی گیری می شود.

وی با اشاره به تفاوت شبکه شهرهای خلاق با سایر شبکه ها گفت: رشت و اصفهان از سال ۲۰۱۵ به عنوان دو شهر ایران در شبکه ثبت شده اند که فعالیتها در این شبکه در حوزه پارادیپلماسی و گفتگوی مبتنی بر اهداف توسعه پایدار اما اینبار براساس یک مولفه شاخص در ۷ حوزه خلاقیت دنبال می شود.

وی با اشاره به تجربیات کسب شده در شهر رشت پس از گذشت ۲.۵ سال خاطرنشان کرد: پیشنهادی اردیبهشت ماه سال گذشته از سوی رشت به وزارت کشور و دفتر کمیسیون ملی یونسکو در ایران و دفتر منطقه ای یونسکو مبنی بر تاسیس شبکه شهرهای خلاق ایران ارائه شد. 

قدیمی با اشاره به ثبت ۵ شهر ایتالیا در شبکه شهرهای خلاق در فیلدهای دیزاین، فیلم و موسیقی و دو شهر در حوزه خوراک شناسی گفت: ایتالیا هر سال یک شهر را به عنوان پایتخت فرهنگی خود معرفی می کند و در این پروسه اتفاقی که می افتد تمام شهرها کمک می کنند تا در آن سال پتانسیلهای کشور ایتالیا در آن شهر جمع و معرفی شود و بودجه ملی و استراتژی محلی به سمتی می رود که آن شهر به پایداری توسعه در سایر زیرساختهای توسعه برسد.

وی با اظهار تاسف از عدم رخ دادن این اتفاق در ایران افزود: براین اساس اگر ما عناوینی برای شهر هایمان انتخاب می کنیم و یا به طور مثال سالی را به اسم شهرها نام می بریم بر اساس یک استراتژی کشوری ما بین وزارت کشور و وزارت امور خارجه فعالیتها پیش نمی رود و بر اساس اصولی این اتفاق رخ نمی دهد و این باعث می شود که تبدیل شدن ما از مکان به مقصد گردشگری انجام نشود.

مدیر برنامه های یونسکو در شهر خلاق رشت در همین رابطه تاکید کرد: اگر این امر یکی از شاخصهای ما برای توسعه اقتصادی است باید موضع ما در حوزه دیپلماسی شهری و دیپلماسی عمومی ، با اسناد بالادستی مشخص شود و این مهم ترین مشکلی است که ما در وزارت کشور نه در بخش ارتباطات و امور بین الملل بلکه در بخشهای اسنادی که جایگاه آن معاونت برنامه ریزی و توسعه است با آن مواجه هستیم. 

قدیمی تصریح کرد: پیشنهاد من تهیه یک برنامه عملیاتی برای همکاری ما بین وزارت کشور و حوزه های زیر مجموعه آن و وزارت امور خارجه برای داشتن نقشه توسعه روابط بین الملل شهری است که اگر این اتفاق بیفتد مسائلی مانند دستورالعمل سفرها که ما به عنوان کارمند وزارت کشور برای آن پاسخگو هستیم و گاها از مرخصیهای شخصی استفاده می کنیم و حوزه های بازرسی تذکر هم می دهند مرتفع می شود و باید صراحتاً مشخص شود که یک مسیر برندینگ برای شهر انتخاب شده یا نشده است .

قدیمی تهیه برنامه عملیاتی برای توسعه روابط بین الملل شهرها را مورد تاکید قرار داد و افزود: این امر را سال گذشته در دبیرخانه روابط بین الملل کلانشهرها مورد بررسی قرار دادیم که تحقق این مهم می تواند بسیار راهگشا باشد.

در این جلسه پیشنهاد تاسیس دفتر همکاری های بین الملل زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی پیشنهاد شد که فاطمه قدیمی مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت با این پیشنهاد مخالفت کرد و به تشریح چرایی آن پرداخت.

فاطمه قدیمی مدیر برنامه های یونسکو در شهر خلاق رشت با انتقاد از ایجاد ارکان های موازی در زیر مجموعه های مختلف شهرداری اظهار داشت: باید ورودی ها و خروجی های سازمان به درستی تعریف و تعیین شود.

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت راه برون رفت از تنگناها در دیپلماسی بین المللی و ایجاد روابط بین الملل فعال را تقویت حوزه بین الملل در شهرداری ها دانست و گفتایجاد بستر برای اتخاذ سیاست های فرامرزی در زمینه اقتصاد وفرهنگ در حوزه تعاملات میان شهری می تواند می تواند شهرها را به بازیگران فعال در حوزه بین الملل مبدل سازد .

وی با تاکید بر موضوعاتی چون آینده پژوهی ، ظرفیت سازی ، تحقیق و پژوهش در حوزه بین الملل افزود: امروزه با توجه با گسترش و توسعه شهرها و تبدیل آنها به جهان شهرها باید بر تقویت عملکرد حوزه بین الملل و برطرف کردن نقاط ضعف و ارتقای نقاط قوت تمرکز شود .

طرح بحث پیرامون موضوع نشست توسط مهندس آل شیخ معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد، سخنرانی دکتر داریوش صولت مشاور وزارت امور خارجه با موضوع اهمیت دیپلماسی عمومی و دیپلماسی شهری از منظر ملی، بیان نمونه هایی از فعالیتهای شهرهای جهان در عرصه بین الملل و سخنرانی پیرامون چالشهای موجود مدیریت شهری ایران در عرصه دیپلماسی شهری توسط اصفهانی زاده رئیس کارگروه همکاری های بین الملل شهرداری مشهد، سخنرانی توسط هدی پیروی مدیرکل دفتر نوسازی و تحول سازمانی شهرداری های مشهد با موضوع وضعیت موجود امور بین الملل براساس ساختارهای تشکیلات شهرهای ایران و نیز بحث آزاد ، هم اندیشی و ارائه پیشنهاد توسط مدعوین حاضر در این جلسه از جمله برنامه های این نشست بود.

 منبع خبر : اداره اطلاع رسانی و اطلاع یابی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت

 
 

اخبار مرتبط

نظرات

یادداشت ویژه

یادداشتی از محمد رسول محمد پور:

علیپور صدایی از پس سالها خاموشی… / بدون ستاد، بدون تبلیغات

محمد رسول محمدپور - اولین باری که او را دیدم با جامه پاکبانی روی دستان نحیف هم لباسان خود در میان زمین و آسمان بود. چشمهایشان بیش و پیش از آواهای بریده بریده و غرق در لهجه های عمیق با آدمی سخن میگفت و هر چین و چروک صورتشان خبر از سنگینی و سختی روزگارانی که گذشت میداد... فارغ از تحلیل های موجود در مورد چرایی کسب آرا قابل توجه محمد حسن علیپور به عنوان یک پاکبان در انتخاباتی نه چندان پاک و آلوده به مؤلفه های مختلف برای پیروزی، حضور وی در شورای پنجم به عنوان یک پدیده قابل توجه و عملکرد او قابل بررسی دقیق تر است. عده ای این حضور را به نوعی دهن کجی شهروندان به عملکرد ناملموس نخبگان منتخب ادوار شورا و برخی نتیجه دلسوزی شهروندان برای یک پاکبان میدانند، طیفی حضور وی را نتیجه اعمال نظر دستگاههای مرتبط با قدرت حاضر در پشت پرده وادی سیاست و دیگرانی اتفاقی از روی اقبال و بدون برنامه ریزی قبلی... لیکن در این میان کسی به اراده و تاثیر دستهایی نحیف که مهد حضور این پدیده بود اشاره نمیکند گویی هنوز هم به اعجاز آنها اعتقادی نیست!!! دستهایی که با یک بررسی کوتاه میتوان به نقش آنها در تغییرات و اتفاقات بزرگ در تاریخ این کشور از بروز انقلاب تا پایداری در ۸ سال جنگی نابرابر پی برد. باید توجه داشت امروز علیپور نماینده ای مختص به طیفی است که انباشت مطالبات آنها در گذر دهه ها بوی کهنگی و رنگ ناامیدی گرفته است. نیازهای قشری خدوم که رفع آنها نه تنها وظیفه مسئولین بلکه تکلیفی فراموش شده بر دوش تک تک شهروندان این شهر بود و بی توجه از کنار آن رد شدیم غافل از اینکه این نگاه غیر مسئولانه با ساختار یک جامعه مدنی و اصول زندگی شهروندی در منافات است. از روز اول حضور وی در شورای پنجم بسیاری نقد بر عدم تناسب این عضو برخاسته از جامعه کارگری نسبت با سایر اعضای شورای شهر و اخلال در ضرب آهنگ هماهنگ عملکرد این شورا به علت حضور او داشتند و شاید عدم آشنایی او از ساختارهای سیاسی و مدیریتی و نوع ادبیات بکار گرفته از جانب وی در برخی موارد و در روزهای ابتدایی مزیدی بر علت شدت این نقود میشد ولی امروز شرایط با روزهای اول متفاوت است. پاکبان داستان ما رفته رفته به خوبی درک کرد که به کدام دلیل رخت نارنجی شریف خود را با جامه تمیز و اتو کشیده مدیران عوض کرده است و در این وادی برای رسیدن به حقوق هم صنف های خود هر از گاهی صدای بلند و جملات تند کارگشا خواهد بود. امروز به خوبی آموخته که ابتدا باید پرده ضخیمی که مقابل دیدگان بسیاری کشیده شده دریده شود تا چشمان حضرات با نور حقیقت کف جامعه آشنا گردد و گامی در راستای این حجم از اختلاف طبقاتی بردارند. او از همیشه در راستای مطالبات کارگری جدی تر است و با این روال از این پس در هر دوره از انتخابات ...

آخرین اخبار