همه پروازهای امروز فرودگاه سردار جنگل رشت لغو شد.

حرف تازه – اداره کل فرودگاه گیلان اعلام کرد به علت لغو پروازهای ورودی شرکت های هواپیمایی به فرودگاه سردار جنگل رشت ، همه پروازهای این فرودگاه  امروز ۵ فروردین لغو شد.