حرف تازه – با وجود بارش نیم متر برف در محدوده سراوان، با تلاش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، جمع آوری و دفن زباله در این کلانشهر بدون کوچک ترین وقفه ای انجام شد. تصاویر مربوط به اقدامات سازمان پسماند در محدوده لندفیل سراوان و کارخانه کود آلی را در ادامه مشاهده می کنید:

حرف تازه – با وجود بارش نیم متر برف در محدوده سراوان، با تلاش سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری رشت، جمع آوری و دفن زباله در این کلانشهر بدون کوچک ترین وقفه ای انجام شد.

تصاویر مربوط به اقدامات سازمان پسماند در محدوده لندفیل سراوان و کارخانه کود آلی را در ادامه مشاهده می کنید: