تصاویری از نماز جمعه ۲۸ تیرماه به امامت آیت الله فلاحتی را در ادامه مشاهده می کنید.

حرف تازه – تصاویری از نماز جمعه ۲۸ تیرماه به امامت آیت الله فلاحتی را در ادامه مشاهده می کنید.

 ناصر حاج محمدی شهردار رشت نیز در نماز جمعه ۲۸ تیرماه به امامت آیت الله فلاحتی حضور یافت.