تصاویری اجرای آسفالت، رنگ آمیزی جداول و سنگفرش های بتنی اجرا شده توسط شهرداری لاهیجان طی چند روز اخیر را در ادامه مطلب مشاهده می کنید.

حرف تازه – تصاویری اجرای آسفالت، رنگ آمیزی جداول و سنگفرش های بتنی اجرا شده توسط شهرداری لاهیجان طی چند روز اخیر را در ادامه مطلب مشاهده می کنید:

 

اجرای عملیات آسفالت

میدان سلمان فارسی

مهرگان نهم

محله گابنه

کوچه شهید شعبانزاده

کوچه فیاض ۱۴

کوچه آدینه ۸

کوچه آدینه ۵

کوچه جمهوری ۵/۱

 

اجرای عملیات آسفالت در سطح شهر 


اجرای عملیات آسفالت

آسفالت گلستان ۱۸

آسفالت مهرگان ۹

آسفالت گلستان ۲۰

اجرای عملیات نصب فرش بتن در سطح شهر
 ۴۵ متری دانشگاه

سنگ انتیک گلستان ۱۶

بلوار انصاری

شهید کریمی

بلوار امام رضا

رنگ آمیزی جداول سطح شهر