حرف تازه – تصاویری از اجتماع وحدت آفرین مردم رشت در ۱۷ دی با حضور مردم و مسئولین:

حرف تازه – تصاویری از اجتماع وحدت آفرین مردم رشت در ۱۷ دی با حضور مردم و مسئولین: