علاوه بر علی نظرمحمدی که به عنوان سرمربی حضور خواهد داشت، علی بهارمست سرپرست تیم خواهد بود و شهرام حمیدی مدیریت اجرایی را برعهده خواهد داشت. علی عشوری زاد، ساسان صادقی و حمیدرضا منصوری به عنوان مربی، حامد طباطبایی به عنوان مربی دروازه بانان، محمد میرترابی به عنوان آنالیزور و احمدرضا فیروزی به عنوان پزشک دیگر اعضای کادر فنی خواهند بود.

حرف تازه – ترکیب کادرفنی و مدیریتی تیم سپیدرود در فصل آینده لیگ یک مشخص شد.

بر این اساس علاوه بر علی نظرمحمدی که به عنوان سرمربی حضور خواهد داشت، علی بهارمست سرپرست تیم خواهد بود و شهرام حمیدی مدیریت اجرایی را برعهده خواهد داشت.

همچنین علی عشوری زاد، ساسان صادقی و حمیدرضا منصوری به عنوان مربی، حامد طباطبایی به عنوان مربی دروازه بانان، محمد میرترابی به عنوان آنالیزور و احمدرضا فیروزی به عنوان پزشک دیگر اعضای کادر فنی خواهند بود.