در انتخابات هیات‌ رئیسه شورای اسلامی شهر لنگرود غلامرضا منصفی با اکثریت آراء به‌ عنوان رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود شد.

حرف تازه – انتخابات هیات‌رئیسه سال سوم دوره پنجم شورای اسلامی شهر لنگرود برگزار شد.

در پایان این انتخابات، غلامرضا منصفی با اکثریت آراء برای سومین سال به‌عنوان رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود معرفی و فرامرز حسن دوست به‌عنوان نائب رئیس این شورا انتخاب شد.

لیلا آبچیان لنگرودی به‌عنوان خزانه‌دار، بهمن کامکار سخنگو و اعظم سیگارودی به‌عنوان منشی شورای اسلامی شهر لنگرود معرفی شدند.

غلامرضا منصفی در سال نخست و دوم فعالیت شورای شهر دور پنجم نیز ریاست شورای اسلامی شهر لنگرود را به عهده داشت.