حرف تازه – سه شنبه ۱۶ مرداد چهل و چهارمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر با دستور: – بررسی روند مطالعات و طراحی نقشه مهندسی فرهنگی رشت و برنامه راهبردی ارتقای اولویتهای فرهنگی در تالار شورا برگزار گردید. رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر با گرامیداشت یاد شهید صارمی روز خبرنگار را به اصحاب […]

حرف تازه – سه شنبه ۱۶ مرداد چهل و چهارمین جلسه کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر با دستور:
– بررسی روند مطالعات و طراحی نقشه مهندسی فرهنگی رشت و برنامه راهبردی ارتقای اولویتهای فرهنگی
در تالار شورا برگزار گردید.
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر با گرامیداشت یاد شهید صارمی روز خبرنگار را به اصحاب رسانه و تمامی تلاشگران این حوزه تبریک گفت. وی با اشاره به سالروز تاسیس جهاددانشگاهی، تشکیل این نهاد را در برهه ابتدای انقلاب اسلامی اقدامی هوشمندانه دانست که باعث ایجاد تحول در اهداف دانشگاه و تزریق روحیه انقلابی به این مکان مقدس شد.
عاقل منش با اشاره به جلسه مشترک با کمیسیون ترافیک و بحث در مورد ارتقای فرهنگ ترافیک در شهر، مسئله فرهنگ سازی در هر حوزه را نیازمند تعامل و همیاری سازمانها و نهادهای مرتبط و پیگیری اجرای صحیح مبانی آن دانست.
عضو شورای شهر در ادامه افزود با بررسی های صورت گرفته به این موضوع پی بردیم که نقشه مهندسی فرهنگی رشت با همکاری و حمایت شهرداری رشت در حال تدوین است. به همین دلیل از تیم تدوین این سند جهت ارائه گزارش مراحل انجام شده و پیش رو جهت استحضار اعضای شورا دعوت به عمل آمد.
عاقل منش با تاکید بر این مطلب که امروزه در شهرهای توسعه یافته جهان توسعه کالبدی شهرها به توسعه انسان محور بدل شده است، اظهار داشت باید با بررسی های کارشناسی نیازمندی های حقیقی جامعه و افراد را شناسایی و با برنامه ریزی صحیح و تجمیع ظرفیتهای موجود اقدامات مقتضی را انجام داد.
در ادامه دبیر مرکز پژوهش های بسیج دانشجویی با بیان این موضوع که این مرکز در راستای فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و تبلیغی و مبارزه با نفوذ فکری و فرهنگی اقدامات قابل توجه ای انجام داده است و مخاطب فعالیتهای آن تصمیم گیران و تصمیم سازان نظام میباشند.
معین محمدی اولویت بندی اهداف، تدوین نقشه راهبری و تدوین نقشه مهندسی فرهنگی را نیاز امروز شهر رشت دانست که مرکز پژوهش های بسیج دانشجویی در حال انجام آن میباشد.
وی در ادامه به تشریح مراحل تدوین نقشه مهندسی فرهنگی رشت پرداخت.
احمد رمضانپور، انجام این قبیل طرح ها با نگاه علمی در حوزه فرهنگ را اقدامی بجا دانست که پرداختن به آن از سوی جوانان بومی شهر رشت جای شعف و افتخار دارد.
عضو کمیسیون فرهنگی یکی از بارزترین نقاط ضعف موجود در کشور و به تبع آن در شهر رشت را فقدان نقشه راه مناسب پیش روی مدیران شهری دانست.
وی یکی از اصلی ترین دغدغه های موجود را عدم برنامه مندی دقیق دانست و خواستار تدوین و ارائه برنامه ای بومی و توسعه محور در عرصه های مختلف از سوی کارشناسان شد.
رمضانپور حوزه فرهنگ را یکی از مهمترین عرصه ها، نیازمند توجه دانست و نزدیکی و قرابت حوزه و دانشگاه و تبعیت از فرهنگ ایرانی و اسلامی را راه حل ارائه راهکارهای کاربردی برشمرد.
فاطمه شیرزاد با تبریک روز خبرنگار و تکریم شهدای این عرصه اظهار داشت: اعضای شورای چهارم با درک اهمیت موضوع به صورت جدی پیگیر تدوین سند راهبردی فرهنگی شهر بودند، لیکن عدم مدیریت یکپارچه این موضوع ابتر ماند.
سخنگوی شورای شهر با تقدیر از اعضا و فعالین حوزه بسیج دانشجویی و فعالیتهای درخشان و قابل توجه این نهاد در راستای نشر فرهنگ انقلاب و پایداری بر لزوم حمایت از این فعالیتها تاکید کرد.
وی افزود طرح ارائه شده طرحی خوب و مناسب است و با توجه به آماج حملات دشمنان در حوزه فرهنگ باید با این قبیل بررسی های علمی بهترین استراتژی جهت پدافند لازم را اتخاذ کنیم.
عضو شورای شهر رشت خواستار رصد و شناسایی اسناد بالا دستی در لایه ملی جهت تدوین این سند شد و با ذکر این مطلب که در حوزه فرهنگ خلا ملموسی وجود دارد، خواستار حمایت همه نهادهای متولی در کنار شهرداری از این اقدامات ارزشمند شد.