حرف تازه – مراسم تجلیل رییس شورای شهر از جمعی از خیرین فعال در حوزه های اجتماعی در تالار شورا برگزار گردید. در این مراسم امیرحسین علوی در جمع اعضای مؤسسه لبخند جاوید خزر با ذکر این مطلب که حضور فعال خیرین به صورت منسجم و در قالب سمن ها همواره موجب انجام اتفاقات خوبی […]

حرف تازه – مراسم تجلیل رییس شورای شهر از جمعی از خیرین فعال در حوزه های اجتماعی در تالار شورا برگزار گردید.
در این مراسم امیرحسین علوی در جمع اعضای مؤسسه لبخند جاوید خزر با ذکر این مطلب که حضور فعال خیرین به صورت منسجم و در قالب سمن ها همواره موجب انجام اتفاقات خوبی در حوزه رفع آسیب های اجتماعی گردیده و نتایج مثبت آن باعث ایجاد انگیزه در مسئولین و متولیان امر شده است از شهروندان رشت به عنوان پیشگامان همیشه در صحنه انفاق تقدیر کرد.
رییس شورای اسلامی شهر با اشاره به اینکه مردم فهیم رشت هرگاه و در هر حوزه ای که احساس نیاز کنند با روحیه جهادی و انقلابی خود پیش از مسئولین دست به کار شده و اتفاقات بزرگی را رقم میزنند این شور و نوعدوستی مردم را نه تنها نافی انجام وظیفه مسئولین بلکه ظرفیتی قابل توجه برای مدیران دانست که باید از آن به بهترین نحو استفاده شود.
علوی با بیان این موضوع که ساختار شوراها ساختاری مردمی تر از سایر نهادها و سازمانهای دولتی میباشد مدیریت مشارکتی و مردم محور را دکترین مد نظر شورای پنجم دانست.
رییس شورای شهر با عنوان این موضوع که حدود ۴۰ مجموعه خیریه و مردم نهاد به صورت مستقیم مورد حمایت شهرداری قرار دارند و ردیف های بودجه قابل توجه ای نیز در طول سال جهت کمک به سایر فعالیت های اجتماعی تخصیص داده میشود با اشاره به این موضوع که فعالیتهای خیریه باید هدفمند و در راستای خودکفایی و توانمند سازی اقشار آسیب پذیر هدایت شود نگرش اعضای شورای پنجم را به این حوزه حمایتی دانست.
وی با بیان این مورد که در شورای پنجم بیش از اعمال هر دیدگاهی به اتخاذ تصمیمات کارشناسی و کاربردی بر پایه تحقیقات علمی توجه میشود از تدوین برنامه (خدمت) به اقشار مختلف فراخور توانمندی آنها و نیازهای شهر خبر داد.