دکتر مهدی جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور کل اعتبار سازمان شهرداری های کشور را 840 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: 20درصد از این اعتبارات یعنی 168میلیارد تومان جهت خرید و تجهیزات ماشین آلات دهیاری ها و شهرداری ها تخصیص یافت.

حرف تازه – دکتر مهدی جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور درگفتگو با خبرنگار تابناک در لنگرود کل اعتبار سازمان شهرداری های کشور را ۸۴۰میلیارد تومان اعلام کرد و گفت:۲۰درصد از این اعتبارات یعنی ۱۶۸میلیارد تومان جهت خرید و تجهیزات ماشین آلات دهیاری ها و شهرداری ها تخصیص یافت.

وی تصریح کرد: از ۶۷۲میلیارد باقی مانده ۳۵۵میلیارد به شهرداری ها و۲۳۵میلیارد تومان به دهیاریها و ۸۲میلیارد تومان به کلان شهرها اختصاص یافته است.

جمالی نژاد با بیان اینکه ۱۰۰۰میلیارد تومان نیز جهت زیرساخت های شهری و روستایی هزینه شده اضافه کرد: هدف ما تعادل بخش در بین شهرها و روستاهای کشور است.

وی افزود: شهرداری ها باید علاوه بر اقدامات عمرانی، بحث آموزش را هم دنبال کنند.

جمالی نژاد در ادامه با بیان اینکه بیش از ۸۰ پروژه نیمه تمام در کشور داریم گفت: بسیج سازندگی کار بسیار ارزشمندی را درسطح کشور دارد انجام میدهد و بیش از ۴۰هزار پروژه کم هزینه و زود بازده را در روستاها انجام میدهد.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در پایان با بیان اینکه تلاش ما کمک و مساعدت در شهرها و روستاهای کوچک است که بتوانند به خودکفایی برسند افزود: شهرداری ها نباید ناف خود را به ناف درآمدهای دولت وصل کنند؛ بلکه باید تلاش کنند که درآمدهای پایداری را در راستای ویژگی ها وخصوصیات شهر خود لحاظ کنند.