حدود چهل روز از تخریب مقبره دکتر حشمت میگذرد و حتی یک بنر اطلاع رسانی یا زمان بندی یا تصویری از طرح احتمالی که قرار است ساخته شود در جلو آرامگاه نصب نشده است.

حرف تازه – روزبه خلیق معینی راهنما و فعال گردشگری به تخریب مزار دکتر حشمت واکنش نشان داد.

خلیق معینی نوشت: حدود چهل روز از تخریب مقبره دکتر حشمت میگذرد و حتی یک بنر اطلاع رسانی یا زمان بندی یا تصویری از طرح احتمالی که قرار است ساخته شود در جلو آرامگاه نصب نشده است.

جدای از بد سلیقگی شهرداری در تخریب مزار این شخصیت ملی و مشخص نبودن محل مزار وی، کمتر از یک ماه به ورود مسافران نوروزی به گیلان باقی مانده است و در شرایطی که شعار توسعه گردشگری شهر رشت را سر می دهیم یکی از مهمترین مکان های مورد بازدید مسافران در بدترین زمان ممکن تخریب شده است.
مسیر توسعه شهر رشت از گردشگری میگذرد و امیدوارم با رفتار مسوولانه تر مقامات شهری در معرفی رشت روبرو شویم. هر چند که در مبحث گردشگری خوراک نیز بدلیل سیاسی کردن یک موضوع فرهنگی هنوز از پتانسیل ثبت شهر در یونسکو بهره برداری نشده است.