شهردار لاهیجان از سوی دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفت.

حرف تازه – علیرضا مختارپور دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اهدای لوح تقدیر از تلاش های مسعود کاظمی شهردار لاهیجان در حوزه فرهنگ و کمک به رشد و توسعه کتابخوانی در شهر لاهیجان تجلیل کرد.

در این لوح که همزمان با مراسم توسعه کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان اهدا شد، آمده است: کتابخانه های عمومی از مهم ترین ارکان توسعه فرهنگی، علمی و اجتماعی جامعه محسوب می شوند و رشد وبالندگی این نهاد فرهنگی، نوید بخش تعالی روحی و معنوی قشرهای مختلف مردم و توسعه فرهنگی شهروندی و مشارکت شهروندان در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی است.

در ادامه تقدیر دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور خطاب به شهردار لاهیجان آمده است: تلاش های صادقانه در حوزه فرهنگ و کمک به رشد و توسعه کتاب و کتابخوانی در آن شهر گویای شایستگی وتوانمندی های متعهدانه و مسئولانه حضرتعالی می باشد. لذا به پاس قدرشناسی از همکاری ها  و خدمات فرهنگی آن برادر گرامی به منظور راه اندازی کتابخانه عمومی شهید باهنر در شهر لاهیجان، مراتب تشکر و سپاس خویش را اعلام می نمایم.

امید است با استمرار این حرکت در اعتلای هر چه بیشتر کتابخانه های عمومی که منشأ رشد وبالندگی بستر فرهنگی جامعه می باشد، موفق و سرافراز باشید.

کمک به توسعه کتابخانه شهید باهنر و کتابخانه های عمومی شهر لاهیجان و تلاش برای انتخاب لاهیجان به عنوان نامزد پایتخت کتاب ایران و احداث دیوار کتاب در شهر لاهیجان از جمله فعالیت های شهرداری لاهیجان در حوزه کتاب و کتابخوانی می باشد.