سید امیرحسین علوی با اعلام خبر تجلیل اعضای شورا از تنها مدال آور رشتی در مسابقات آسیایی افزود: حمایت از قهرمانان ورزشی و مدال آوران رویکرد شورای پنجم است.

حرف تازه – سید امیرحسین علوی با اعلام خبر تجلیل اعضای شورا از تنها مدال آور رشتی در مسابقات آسیایی افزود: حمایت از قهرمانان ورزشی و مدال آوران رویکرد شورای پنجم است.

علوی اظهار داشت: محمد رهبری، ملی پوش کشورمان که در مسابقات شمشیربازی آسیا در رشته سابر در سال ۲۰۱۷ موفق به دریافت مدال نقره گردید و با توجه به اهمیت مدال وی و تشویق سایر جوانان شهر به حضور در مسابقات بین المللی و کسب افتخار برای کشور و شهر رشت به زودی از محمد رهبری در صحن شورای اسلامی شهر رشت تجلیل می گردد.
وی تاکید کرد: با توجه و پیگیری های کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر که در نوع خود جای تقدیر دارد سال گذشته مصوبه ای در حمایت از مدال آوران و قهرمانان ورزشی در رشته های مختلف در شورا تصویب شد و بر همین اساس پارلمان شهری از جوانانی که در عرصه ورزش قهرمان می شوند، قدردانی می گردد.
رییس شورای اسلامی شهر رشت خاطر نشان نمود: محمد رهبری در محله جماران شهر رشت بالیده شد و با تلاش و پرورش استعدادهای خود توانست به تیم ملی شمشیربازی راه یافته و بارها در مسابقات آسیایی مدال آورد که این موضوع نشانگر غلبه تمرین و ممارست بر محدودیت ها میباشد و وظیفه مدیریت شهری حمایت همه جانبه از استعدادها و ظرفیتهای موجود در شهر جهت رشد و شکوفایی میباشد.