کاسبان برهه های حساس تاریخی رشت همچون انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران، گویا بدجور طعم باج ها و شیرینی های ادوار گذشته که به طرق مختلف به دست آمده برایشان لذیذ و شیرین بوده است.

حرف تازه – به نظر می رسد در جلسه فردای شورای شهر رشت، سرانجام تکلیف شهردار این کلانشهر پس از سه ماه بلاتکلیفی مشخص شود اما فارغ از اینکه چه کسی شهردار شود شاهد تبلور تمامیت خواهی برخی اذهان بیمار نیز هستیم.

برخی از افراد تمامیت خواه در آستانه این تصمیم مهم شورانشینان، با بیان مطالبی در خصوص جناح بندی های سیاسی در محافل مختلف، به دنبال اعمال فشار بر برخی شورانشینان هستند تا تصمیمشان را در دقایق پایانی تغییر دهند اما گویا فراموش کرده اند که در جناح مقابل نیز نمایندگانی از دیگر طیف سیاسی حضور دارند و اصلا ذات کار شورایی در بسیاری از موارد چنین است.

این افراد با بیان مطالبی که در برخی موارد دروغ و زاییده ذهن بیمارشان بوده است شورا را همچون میدان جنگ تمام عیار دو جناح سیاسی تصور کرده اند و طوری برخورد می کنند که گویی شهر و مسئولیت ها و دستاوردهای آن همچون غنایمی است که باید در اردوی طیف مدنظر خودشان تقسیم شود.

مدعیان توخالی ظاهرا فراموش کرده اند که شورا محل همدلی و اتحاد و شور و مشورت برای اتخاذ بهترین تصمیم با در نظر گرفتن شرایط روز است و هر یک از اعضا، پشتوانه رای طیف وسیعی از مردم را به همراه دارند و در حال حاضر نیز نماینده تمامی مردم شهر هستند و در مقابل همه شهر مسئولند. 

کاسبان برهه های حساس تاریخی رشت همچون انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران، گویا بدجور طعم باج ها و یا شیرینی های ادوار گذشته که به طرق مختلف به دست آمده برایشان لذیذ و شیرین بوده و چنان کیفشان را کوک کرده است که این بار نیز خود را به آب و آتش می زنند تا به هر نحو ممکن و با هر دروغ و بداخلاقی هم که شده شرایط را به نفع طیف مدنظرشان تغییر دهند.

جالب آن که همین کاسبان، امروز در قامت دلسوخته شهر مظلوم رشت ظاهر می شوند و چنان وانمود می کنند که گویی دیگران گرگند و آنها ناجی و قهرمان و فرشته ای از جانب خدا! و چنان سرشان را همچون کبک در برف کرده اند که انگار مردم هم تمامی اتفاقات گذشته را فراموش می کنند و محو و مجذوب و شیفته ظاهر پوشالی آنها خواهند شد!

با این تفاسیر تنها می توانیم دعا کنیم که هرچه زودتر تکلیف شهردار آینده رشت مشخص شود تا بیش از این شاهد رذایل اخلاقی برآمده از ذات خبیث برخی افراد نباشیم.

  • منبع خبر : اختصاصی حرف تازه