بهراد ذاکری در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت بر ترویج زبان گیلکی در هفته گرامیداشت رشت تاکید کرد.

حرف تازه – بهراد ذاکری در کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا بر ترویج زبان گیلکی در هفته گرامیداشت رشت تاکید کرد.

بهراد ذاکری، از برگزاری سومین جشنواره کدو تقدیر نمود و افزود: هدف از برگزاری روز رشت باید افزایش همدلی بین مردم باشد و در این راستا از ظرفیت های شهرداری و دیگر سازمانها استفاده نمود.

عضو شورا پیشنهاد داد: برای روز رشت بخشودگی و یا تخفیف عوارض به شهروندان اعطا شود.

وی ادامه داد: اجرای برنامه های ویژه برای مدارس مثل ترویج زبان گیلکی و یا تفکیک زباله با انعقاد تفاهم نامه با آموزش و پرورش اجرا شود و سی دی آموزش زبان گیلکی هم تهیه و در مدارس توزیع شود.

ذاکری همچنین پیشنهاد داد: یک جشنواره برای خیرین برگزار گردد و اضافه نمود: سازمان سرمایه گذاری شهرداری، سرمایه گذاران را دعوت نموده و بسته های سرمایه گذاری رشت را معرفی نماید.

ذاکری افزود: سمن های مردم نهاد برای پاکسازی معابر دعوت شوند.

وی خواستار نظارت بیشتر در اجرای برنامه ها شد و یادآور گردید: گزارش برنامه های اجرا شده باید به شورا ارائه شود.