شنیده ها حاکی از آن است تالار یک عضو شورای شهر پلمب شده است.

اختصاصی حرف تازه – شنیده ها حاکی از آن است تالار یک عضو شورای شهر پلمب شده است.

بر اساس شنیده ها این تالار به علت تخلفات صورت گرفته و عدم رعایت قوانین صنفی پلمب شده است.

گفته می شود حتی پس از پلمپ آن مجموعه نیز، این فرد دست از تخلف و قانون گریزی نکشیده و ظاهرا بنر پلمب را نیز از بین برده است. 

شنیده شده برگزاری جشن به صورت مختلط از علت های پلمب این مجموعه عنوان شده است اما این بخش از شنیده ها هنوز به طور رسمی تایید نمی گردد.