هادی نوری که سوابق سیاسی و یادداشت هایی را در حمایت از دولت و جریان «اعتدال» در کارنامه خود دارد از مدیریت یکی از نهاد های فرهنگی گیلان حذف می شود! تا شاید فضا برای مخالفان دولت و یا حداقل نیروهای خنثی باز شود.

حرف تازه – به زودی مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان تغییر خواهد کرد.

مرداد ماه سال گذشته بود که هادی نوری، یکی از اعضای اصلی شورای مرکزی اعتدال گرایان گیلان و از اعضای ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در۹۶ به عنوان مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان معرفی گردید.

دکتر هادی نوری استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان با گرایش جامعه شناسی سیاسی است. وی  یادداشت های مختلفی را در مقول اعتدال در رسانه ها منتشر کرده است و صاحب امتیاز هفته نامه «راه سوم» و نیز پایگاه خبری «راه سوم» است.

از آنجایی که مدیریت حاکم بر نهاد کتابخانه عمومی، مدیریتی اصولگراست، احتمالا به دنبال پاکسازی این نهاد مهم فرهنگی از چهره های اعتدالی و اصلاحیست. لذا هادی نوری که سوابق سیاسی و یادداشت هایی را در حمایت از دولت و جریان «اعتدال» در کارنامه خود دارد از مدیریت یکی از نهاد های فرهنگی گیلان حذف می شود! تا شاید فضا برای مخالفان دولت و یا حداقل نیروهای خنثی! باز شود.

گفته می شود قرار است پریسا کرمی، سرپرست اداره رشت، به عنوان سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان معرفی شود.

  • منبع خبر : خط اعتدال