تئاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز در رشت توسط گروه تئاتر چیستا با مشارکت کارگاه نمایش پروین  اجرا خواهد شد. این تئاتر نوشته علیرضا نادری و به کارگردانی محمد پورجعفری است.

حرف تازه – تئاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز در رشت توسط گروه تئاتر چیستا با مشارکت کارگاه نمایش پروین  اجرا خواهد شد.

این تئاتر نوشته علیرضا نادری و به کارگردانی محمد پورجعفری است.

سعادت لرزان مردمان تیره روز به زبان مخاطب خود نزدیک است و با رویکرد بررسی آسیب های اجتماعی دردهای نهفته در جامعه را درقالب یک خانواده حاشیه نشین برای مخاطب خود بازگو می کند. این تئاتر حکایت آدم هایی است که به انتهای خط رسیده اند و شاید مرگ برایشان نعمتی باشد، همه آدمها رنج کشیده اند و ما تنها شاهد یک روز از رنج این آدم ها خواهیم بود.

ازاین نمایشنامه اجراهای متعددی در سطح کشور شده است ولی این اولین بار است که در استان گیلان اجرا می شود. 

در این تئاتر مصطفی مصیب زاده، بهاره سعیدی، مهدی پورخانی، هاله رستم دخت، یاسمن خوش رفتار، کوروش برادران، هلیا صباح و طناز رودپیما ایفای نقش خواهند کرد.

لازم به توضیح است سعادت لرزان مردمان تیره روز نوشته علیرضا نادری به کارگردانی محمد پورجعفری از ۱۸ مرداد الی ۶ شهریور به جز روزهای شنبه ساعت ۲۰:۳۰ درکارگاه نمایش پروین رشت اجرا خواهد شد.