تئاتر بهتر است دهانمان را ببندیم اولین متن نمایشی رها فتاحی در رشت به روی صحنه رفته است.

حرف تازه – تئاتر بهتر است دهانمان را ببندیم اولین متن نمایشی رها فتاحی در رشت به روی صحنه رفته است.

این تئاتر از ۲۵ آبان تا ۲۳ آذر ساعت ۱۹:۳۰ کارگاه نمایش پروین استادسرای رشت اجرا خواهد شد.

تصاویری از تئاتر بهتر است دهانمان را ببندیم در ادامه قابل مشاهده است:

 

  • منبع خبر : اختصاصی حرف تازه