نخستین گفتگوی ویدئویی پورتال اطلاع رسانی شهرداری تهران با پیروز حناچی شهردار منتخب پایتخت منتشر شد که مهم ترین محورهای این مصاحبه توسط تحریریه حرف تازه منتشر شده است.

حرف تازه – نخستین گفتگوی ویدئویی پورتال اطلاع رسانی شهرداری تهران با پیروز حناچی شهردار منتخب پایتخت منتشر شد که مهم ترین محورهای این مصاحبه توسط تحریریه حرف تازه منتشر شده است.

حناچی در این گفتگو با اشاره به تفاوت های سازمان هایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند با سازمان هایی که خودشان کسب درآمد می کنند اظهارداشت: شهرداری تهران اگر روزانه ۲۵ میلیارد تومان درآمد کسب نکند در امور جاری دچار مشکل می شود.

شهردار منتخب تهران در ادامه به مساله تراکم فروشی اشاره کرد و گفت: تراکم فروشی یعنی واگذاری اجازه ساخت خارج از برنامه های مصوب و این بسیار خطرناک است. یکی از خطرات عدم کنترل جمعیت پذیری شهر است و خطر دیگر این است که نمی توانیم خدمات را به تناسب توسعه دهیم. در تامین منابع مالی و زیرساخت ها و همچنین توسعه شبکه فاضلاب نمی دانیم با چه جمعیتی مواجهیم. 

وی در ادامه به برنامه ارائه شده در شورا پرداخت و تصریح کرد: یکی از برنامه های بنده توسعه مبتنی بر اقتصاد فرهنگی است که یکی از کم عارضه ترین و پربازده ترین نوع توسعه درشهرهاست که کشورهای اروپایی در حال رقابت در این حوزه هستند.

پیروز حناچی توسعه حمل و نقل عمومی را راه حل کنترل آلودگی و ترافیک دانست و گفت: همه کلانشهرهای دنیا این موضوع را در دستور کار دارند. 

شهردار منتخب تهران با تاکید بر  ضرورت همراهی مردم خاطرنشان کرد: اگر مردم بدانند که مسئولین ساده زیستند و در شرایط سخت غمی مانند غم آنها دارند مطمئنا تحمل شرایط سخت برایشان راحت تر خواهد بود. 

پیروز حناچی اظهار داشت: اگر بازگشت هولوگرام در چارچوب طرح تفصیلی و جامع باشد نباید نکران بود اما اگر فراتر از آن باشد جای نگرانی دارد.

وی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده گفت: چرا باید فردی ده ها واحد مسکونی خالی در سطح شهر داشته باشد و کسی سراغ او نرود؟ دولت و حاکمیت حداکثر برای واحد اول می تواند معافیت ایجاد کند. کسی که صاحب ده ها واحد مسکونی است و سرمایه ای را در شهر راکد نگه داشته است باید مالیات و عوارض را هم پرداخت کند. 

شهردار منتخب تهران با تاکید بر اینکه به عهدهایی که می بندیم وفادار باشیم افزود: حدود ۲۵ سال قبل شهرداری تهران می خواست پارکی را بسازد. خانه بزرگی در آن محدوده بود که مالکش در اتریش سکونت داشت. مدیر املاک منطقه برای مذاکره به اتریش رفت و وقتی مالک فهمید که برای استفاده عمومی و تبدیل به پارک به سراغ ملک او رفته ایم وجهی را درخواست نکرد و ملک را در اختیار شهرداری قرار داد و تنها خواستار ساماندهی سرایداری شد که سالها در آنجا کار می کرد. 

پیروز حناچی در ادامه گفت: هروقت از آنجا عبور می کنم می بینم که بارگذاری سنگینی روی آن ملک صورت گرفته است. ما اعتماد مردم را اینگونه از دست می دهیم…

  • منبع خبر : حرف تازه