عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: در بحث ارائه مستندات برای استیضاح و عدم‌کفایت هیئت‌رئیسه، صحبت‌هایی پیش‌ازاین مطرح شد اما اکنون تمرکز ما بر روی ایجاد فضای لازم برای رسیدن به نتیجه مبتنی بر خیر و صلاح شهر رشت است.

حرف تازه – احمد رمضانپور نرگسی در گفتگویی پیرامون آبستراکسیون چند تن از اعضای شورا پیش از انتخاب شهردار، گفت: در خصوص این اتفاقات و با توجه به اینکه زمان قانونی انتخاب شهردار رسماً به پایان رسیده است جلسه‌ای با حضور چند تن از اعضای شورای شهر رشت با فرماندار شهرستان خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه آرامش بار دیگر به مجموعه شهرداری و شهر رشت باز خواهد گشت، ادامه داد: در بحث ارائه مستندات برای استیضاح و عدم‌کفایت هیئت‌رئیسه، صحبت‌هایی پیش‌ازاین مطرح شد اما اکنون تمرکز ما بر روی ایجاد فضای لازم برای رسیدن به نتیجه مبتنی بر خیر و صلاح شهر رشت است.

عضو شورای شهر رشت در پایان تصریح کرد: اقداماتی مانند آبستراکسیون سبب وارد شدن آسیب‌های جدی به شهر رشت آن‌هم در این برهه حساس زمانی خواهد بود.

  • منبع خبر : رشت 20