شنیده ها حاکی از آن است مطرح شدن مجدد نام فاطمه مقیمی طرحی برای عبور از حامد عبدالهی به عنوان جدی ترین گزینه شهرداری رشت است.

حرف تازه – شنیده ها حاکی از آن است مطرح شدن مجدد نام فاطمه مقیمی طرحی برای عبور از حامد عبدالهی به عنوان جدی ترین گزینه شهرداری رشت است.

این در حالی است که گفته می شود عبدالهی در حال حاضر ۶ رای دارد. 

فاطمه مقیمی که از سوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات معرفی شده است در اتفاقی عجیب مورد حمایت برخی اصولگرایان شورا قرار گرفته است که البته به نظر می رسد طرحی ثانویه پشت حمایت های فعلی نهفته باشد.

حضور مقیمی می تواند با توجه به هزینه تراشی برای احمد رمضانپور نرگسی، اسماعیل حاجی پور و فرهام زاهد از سوی اصلاح طلبان رای این ۳ عضو شورا را از عبدالهی به سوی مقیمی انتقال دهد. بهراد ذاکری نیز به عنوان حامی جدی مقیمی رای چهارم را خواهد داد. بدین ترتیب رای احتمالی عبدالهی که در حال حاضر ۶ رای برآورد می شود به ۳ رای کاهش می یابد و مقیمی نیز ۴ رای خواهد داشت. در این شرایط ۴ عضو باقیمانده مسیر ساده تری برای جلب نظر علیپور و جذب برای رای دادن به گزینه اصولگرایان در پیش خواهند داشت.

این بخشی از سناریویی است که این روزها از گوشه و کنار و محافل سیاسی به گوش می رسد که در صورت صحت بازی با نام چهره ای ملی چون مقیمی به هیچ وجه پسندیده نخواهدبود. همانطور که توهین به شعور شهروندان به هیچ عنوان قابل گذشت نیست!

شایان ذکر است فرهام زاهد پس از آبستراکسیون امروز اعلام کرد که هیچ چیز اراده ۶ عضو شورا در تصمیمشان را تغییر نخواهد داد که می توان از این سخنان زاهد اینگونه برداشت کرد که این ۶ عضو شورا نیز از سناریویی هایی از این دست به خوبی مطلعند.

  • منبع خبر : اختصاصی حرف تازه