حرف تازه – عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: ایجاد منابع درآمد پایدار نیاز اساسی شهرداری رشت است. به گزارش گروه دریافت خبر حرف تازه،محمد حسن علیپور اظهار کرد: برای رفع مشکلات مالی حاکم بر شهرداری رشت باید منابع درآمد پایدار ایجاد کرد و این اقدام نیازمند خلاقیت در مدیران شهرداری رشت می باشد. عضو […]

حرف تازه – عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: ایجاد منابع درآمد پایدار نیاز اساسی شهرداری رشت است.

به گزارش گروه دریافت خبر حرف تازه،محمد حسن علیپور اظهار کرد: برای رفع مشکلات مالی حاکم بر شهرداری رشت باید منابع درآمد پایدار ایجاد کرد و این اقدام نیازمند خلاقیت در مدیران شهرداری رشت می باشد.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه حل  تاخیر در پرداخت حقوق پرسنل شهرداری رشت باید در اولویت قرار بگیرد تصریح کرد: شهرداری رشت هفتصد و سی میلیارد تومان بدهی دارد و رفع این مشکل نیازمند مساعدت و همدلی اعضای شورا و مدیران شهرداری است.
علیپور با اذعان به اینکه دستگاههای بدهکار به شهرداری رشت همکاریهای لازم را داشته باشند گفت: متاسفانه برخی از دستگاهها به منظور دریافت مطالبات خود اقدام به مسدود کردن حسابهای شهرداری رشت می کنند اما در پرداخت بدهی های خود به شهرداری رشت مساعدت لازم را ندارند.
عضو شورای اسلامی شهر رشت بیان کرد: بسیاری از شهرداریهای شهرهای دیگر همچون قزوین تمام مطالبات خود را دریافت کرده اند و معوقه ای ندارند و شهرداری رشت نیز باید با مدیریت جهادی و تعامل با شورا نسبت به پرداخت مطالبات پرسنل و رفع دیگر مشکلات تلاش کند.