رضا جمشیدی چناری اظهار داشت: گلایه ام از رئیس شورااست که با استناد به یک جدول بی سر و ته و بدون سربرگ و امضاء، تعدادی را مشمول و تعدادی را غیر مشمول خواندند!

حرف تازه – دکتر رضا جمشیدی چناری رئیس اسبق شورای اسلامی شهر رشت طی یادداشتی کوتاه از عملکرد سید امیرحسین علوی، رئیس شورا، در پروسه انتخاب شهردار گلایه کرد.

در این یادداشت آمده است:

بر شاخ نشستید و بن میبرید
گلایه ام از رئیس جوان شورای پنجم است که با استناد به یک جدول بی سر و ته و بدون سربرگ و امضاء، تعدادی را مشمول و تعدادی را غیر مشمول خواندند!

اینکه هیات علمی رسمی قطعی و پای استاد تمامی دانشگاه برتر شمال کشور باشی و رئیس و عضو شورا بوده باشی و سابقه مدیریت گروه علمی را داشته باشی و همچنین در ۲۵ پروژه ملی سابقه مدیریت اجرایی داشته باشی، علاوه بر این رتبه یک کنکور سراسری هم بوده باشی، آنوقت غیرمشمول باشی اما اگر با معدل ۱۲ لیسانس چند سال شهردار فلان حلبی آباد بوده باشی مشمول هستی!

برادر من این جدول طنزی بیش نبود و شما در پیشگاه مردم و خداوند متعال مسئول و پاسخگو خواهی بود!

قانون اگر شبیه طنز هم باشد به آن احترام میگذارم اما اگر قانون است چرا برای همه نیست برادر!

جایگاهتان را دریابید! بر شاخ نشسته اید و بن میبرید!

  • منبع خبر : حرف تازه