رییس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت از برگزاری تئاتر خیابانی میرزاکوچک خان در بیستمین هفته از پروژه تئاترخیابانی دائم مصادف با سالگرد شهادت میرزا کوچک خان جنگلی خبر داد.

حرف تازه – علیرضا حسنی با اعلام این خبر افزود: تئاتر خیابانی میرزا کوچک خان کاری از گروه هنری ۱۱ آذر به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت دربیستمین هفته از پروژه تئاتر خیابانی دائم به طراحی وکارگردانی سجاد عزیزپور ونویسندگی پرستوآزاد از تاریخ ۱۰ الی ۱۶ آذر ماه در محل پروژه تئاتر خیابانی دائم اجرا می شود.

علاقمندان جهت تماشای این نمایش می توانند هر شب تا تاریخ ۱۶ آذر ماه ساعت ۱۸:۴۵ در محل اجرای نمایش حضور یابند.