حرف تازه – روز گذشته در ادامه برنامه های برپایی میز خدمت شورای اسلامی شهر رشت در محلات مختلف، سید امیر حسین علوی رئیس شورای اسلامی شهر رشت و محمد حسن علیپور عضو هیئت رئیسه شورا برای رسیدگی به مشکلات مردم در مسجد باب الحوائج ولکس رشت حضور یافتند. آرش امیرلو مدیر شهرداری منطقه ۴ […]

حرف تازه – روز گذشته در ادامه برنامه های برپایی میز خدمت شورای اسلامی شهر رشت در محلات مختلف، سید امیر حسین علوی رئیس شورای اسلامی شهر رشت و محمد حسن علیپور عضو هیئت رئیسه شورا برای رسیدگی به مشکلات مردم در مسجد باب الحوائج ولکس رشت حضور یافتند.
آرش امیرلو مدیر شهرداری منطقه ۴ رشت و تنی چند از مدیران حوزه های خدمات رسان نیز حضور داشتند.

تصاویر مربوط به حضور این دو عضو شورا و برپایی میز خدمت روز گذشته را مشاهده می کنید: