حرف تازه – به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت سفره افطاری ساده یادبود شهید مسافر در پیاده راه فرهنگی رشت بر پا شد. در ادامه گزارش تصویری مربوط به برپایی این سفره افطاری را مشاهده می کنید: صبح رشت

حرف تازه – به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت سفره افطاری ساده یادبود شهید مسافر در پیاده راه فرهنگی رشت بر پا شد.

در ادامه گزارش تصویری مربوط به برپایی این سفره افطاری را مشاهده می کنید:

صبح رشت